Verzekeringen

Verzekeringen

Oriëntatie & Inventarisatie

Wij brengen de risico’s die u loopt als particulier of ondernemer in kaart. Ook maken wij een inventarisatie van welke risico’s u al heeft afgedekt (uw huidige verzekeringspakket).

Advies

Vervolgens maken wij een analyse van uw huidige verzekeringspakket. Er wordt gekeken of de belangrijkste risico’s voldoende zijn verzekerd en tegen welke prijs.

Uitvoering Advies

Indien u akkoord bent met ons advies, verzorgen wij de (eventuele) nieuwe verzekeringen, het opzeggen van verzekeringen of het wijzigen van uw verzekeringen.

Schade

Heeft u schade en wilt u deze schade claimen bij uw verzekeraar, dan kunt u ook bij ons terecht. Namens u melden wij de schade bij de verzekeraar, vragen indien nodig een schade expert aan en monitoren de afhandeling van uw schade bij de verzekeraar.

Stap 1 en stap 2 zijn kosteloos. Indien u via ons een verzekering afsluit, ontvangen wij van de verzekeraar hiervoor een vergoeding. Ondanks deze vergoeding zijn wij 100% onafhankelijk.