Hypotheken

Hypotheken

Droomhuis Gekocht?

Volg dan het onderstaande stappenplan

Aanleveren (financiële) informatie

Om het oriëntatiegesprek zo zinvol mogelijk te laten verlopen, vragen wij u voorafgaand een aantal (financiële) documenten aan te leveren bij voorkeur via de mail.

Het oriëntatiegesprek

In dit eerste gesprek wordt kosteloos een korte inventarisatie gemaakt en uw mogelijkheden besproken. Aansluitend kunnen werkafspraken worden gemaakt.

 

Het advies

In deze fase maken wij voor u een advies rekening houdend met uw wensen en doelstellingen. Dit advies bespreken wij met u en kan indien nodig en gewenst nog aangepast worden.

Offertes

Conform het advies vragen wij vaak meerdere offertes aan. De offertes worden met u besproken en u kunt uw keuze aangeven. De offerte van uw keuze wordt door u ondertekend. Vervolgens versturen wij de offerte met benodigde bijlagen aan de geldvertrekker voor verdere afhandeling.

Finaal akkoord en controle

Nadat de geldverstrekker alle benodigde documenten heeft gecontroleerd en akkoord heeft bevonden, is de overdracht bij de notaris van belang. De notaris  zal het stokje vanaf nu van ons overnemen, maar uiteraard monitoren wij dit proces.

Kan mijn huidige hypotheek goedkoper?

Volg dan het onderstaande stappenplan

Het oriëntatiegesprek

In dit gesprek maakt u kenbaar wat uw doel is, bijvoorbeeld extra aflossen of een lagere rente.
Wij bespreken de mogelijkheden en maken aansluitend werkafspraken.

Aanleveren (financiële) informatie

Op basis van uw doelstelling (bijvoorbeeld extra aflossen of een lagere rente) levert u de benodigde (financiële) documenten aan.

Het advies

In deze fase maken wij voor u een advies rekening houdend met uw wensen en doelstellingen. Dit advies bespreken wij met u en kan indien nodig en gewenst nog aangepast worden.

Offertes

Conform het advies vragen wij een offerte aan. De offerte wordt met u besproken. De offerte wordt door u ondertekend. Vervolgens versturen wij de offerte met benodigde bijlagen aan de geldverstrekker voor verdere afhandeling.

Finaal akkoord en controle

Nadat de geldverstrekker alle benodigde documenten heeft gecontroleerd en akkoord heeft bevonden is uw hypotheek aanpassing definitief.

Checklist

 • Werkgeversverklaring
 • Aanstelling vast dienstverband c.q. kopie arbeidsovereenkomst
 • Kopie recente salarisstroken (laatste twee maanden)
 • Recente kopie bankafschrift, voorzien van naam, adres, datum en IBAN rekeningnummer, met bijschrijving netto salaris
 • Kopie geldig paspoort / rijbewijs / ID-kaart
 • Kopie meest recente aangifte inkomstenbelasting (IB) + aangifte IB 2012.

 • Balansen + Winst en Verlies rekeningen over de afgelopen drie jaar v/d onderneming
 • Volledige aangiften IB/VB laatste drie jaar
 • Aanslagen IB/VB laatste drie jaar
 • Prognose of voorlopige cijfers lopend jaar (bijvoorbeeld een winst en verliesrekening)
 • Recent uittreksel Kamer van Koophandel

 • Kopie restantschuld lopend(e) krediet(en) en credit cards; recent bankafschrift
 • Kopie leningcontract / Kopie aflossingsbewijs
 • Verkoopakte huidige woning
 • Kopie meest recente jaargave hypotheek
 • Kopie recent bankafschrift betaalrekening voorzien van naam, adres, datum en IBAN rekeningnummer
 • Kopie recent bankafschrift spaarrekening, effectenrekening voorzien van naam, adres, datum en IBAN rekeningnummer
 • Verbouwingsspecificatie inclusief BTW, mag in Word zelfgemaakt mits door u gedateerd en ondertekend
 • Curriculum Vitae
 • Kopie lopende (levens-)verzekeringen
 • Kopie verblijfsvergunning indien niet Nederlandse identiteit
 • Koop -/ Aannemingsovereenkomst (voorlopig)
 • Echtscheidingsconvenant
 • Gevalideerd taxatierapport; als u verbouwt met waarde opgave voor en na
  verbouwing